Projekbeskrivelse

”At designe og bygge respiratorer fra bunden på 14 dage kræver teamwork, en smule søvn og forstående familier, men valget var nemt taget den alvorlige verdensomspændende situation i betragtning.”

TEAMMEDLEM, MATHIAS KROGH PAULSEN

CoRESCUE

Udfordring

Mangel på ansigtsmasker, tests og håndsprit såvel som mangel på livsnødvendige respiratorer skabte store udfordringer i Covid-19-pandemiens første faser. Selvom kommercielle producenter af respiratorer øgede produktioenn med 50-100%, dækkede det ikke behovet. Og uden respiratorer risikerede patienter at dø. CoRESCUE satte sig for at skabe en nødrespirator, der kunne benyttes under COVID-19 pandemien – uanset pengepung. Den skulle opfindes, udvikles og produceres hurtigt og billigt som hjælp til det globale sundhedsvæsen. Ekspertise, tid, godkendelser og ophavsrettigheder var de mest presserende udfordringer i CoRESCUEs udviklingsarbejde.

Løsning

En gruppe forskere fra AAU rcare med professor Stephen Rees i spidsen brugte dage, nætter og weekender på at bygge, beregne, kalibrere og teste en respirator, som kunne komme i anvendelse under COVID-19 pandemien. Og de lykkedes med at skabe en Open Source-respirator på bare 14 dage! Inventors Way med dialog og regelafklaring i forhold til den danske lægemiddelstyrelse. Hos Essencius arbejde vi synkront på navn, identitet, design, tekst og hjemmeside.

Resultat

For at øge kendskabet til og viden om nødrespiratoren skabte vi et navn med tydelige referencer samt et logo med klar storytelling. Navnet referer til nøglebegreberne Co2 og det at redde. Logoet er simpelt og tydeligt, og gør øjeblikkeligt læseren i stand til at forstå, hvad det drejer sig om.

Identiteten har en klar og stringent farvepallet, som både giver associationer til solidaritet, tillid og håb – eller endda kærlighed til livet. Ikonerne er simple og nemme at afkode uanset hvor på kloden man kommer fra. Tekst og design understreger dels at AAU’s respirator er baseret på præcis videnskab, og dels at projektet er baseret på et empatisk ønske om at hjælpe sundhedspersonale og patienter verden over. Vi er stolte over at kunne præsentere CoRescue.org.

ET NAVN MED BETYDNING OG

ET LOGO, DER FORTÆLLER EN HISTORIE

OPEN SOURCE

MEDICINSK

RESPIRATOR

DER REDDER LIV

EN HJEMMESIDE

ET HJEMSTED FOR PROJEKTET

”Det var den travleste påske, vi har haft. Der var brug for at arbejde hurtigt, og det var givende at se den forskel, som vores nøjagtighed, kreativitet og professionalisme kunne gøre”

DESIGNER, CHARLOTTE SEJERSEN ORLAND

Kommunikationsbureau Essencius

SKAL VI SNAKKE?

Har du en designudfordring, vi skal hjælpe med?

Kontakt os